Inbjudan till DNA-dag

En inbjudan till en DNA-dag från Åke Cederlund, som är ombud för DIS Nord. Se vidare på ”bilden”.

Vid eventuell samåkning, kontakta info@lulebygden.se

Share