Medlemstidning nr 95, februari 2017

Nu har nummer 95 av medlemstidningen kommit hem till dig som är medlem.

Tidning-95
Innehållsförteckning

 • Antnäsbonden som blev riksdagsman
  Nils Erik Nilsson, ”Antnäs-Nisse”, född 22 december 1866 i Antnäs, Nederluleå socken, var en svensk hemmansägare och högerpolitiker. Nilsson hade i hemtrakterna innehaft flera kommunala och andra förtroendedrag då han invaldes som riksdagsledamot i andra kammaren 1914 – 1940. Läs mer i medlemstidningen på sidan 3
 • Fettisdag för 60 år sedan sidan 4
 • Stig och Maud Öberg, emigranter på 1900-talet sidan 6-7
 • Paul Petter Waldenströms minnesanteckningar del II
  Nionde barnet till den förste Provinsialläkaren i Norrbotten Erik Magnus Waldenström, har skrivit utförliga minnesanteckningar om sig och sin familj. Läs mer i medlemstidningen på sidan 8-10
 • Konstantin Hansén, en verksam man del II sidan 11
 • Johan Adam Björk, en norrbottnisk märkesman sidan 12-13
 • Sänkningen av Persö-fjärden sidan 13
 • Kustjärnvägen 1954 sidan 14

Nästa nummer av tidningen utkommer, vecka 20/2017. Sänd dina manuskript snarast. Manus skickas till redaktionen för medlemstidningen.

Share