Medlemstidningen nr 93, september 2016

Nu har nr 93 av medlemstidningen kommit hem till dig.

tidning-93Innehåll:
35-talets Storgata, sidan 2
Nisbethrören och vattenverket, sidan 3
Provinsialläkare Erik Magnus Waldenström, sidan 4 – 7
Ur tidningen ”Malmberget”, sidan 7
Familjen Erik Magnus Waldenström sidan 8 – 10
Byggnadssnickare efter storbranden 1887, sidan 10
Georg Palmgrens sparade notiser, sidan 11
Hur var det förr – hade djuren namn, sidan 12
Soldattorp, sidan 12 – 13
Annons Nybörjarkurser, sidan 14
Porträtt i Norr, sidan 14
Insyning i fäbodarna 1791, sidan 15
Vestkusten, svensk tidning i Californien, sidan 15

Nästa nummer av tidningen utkommer, vecka 46/2016. Sänd dina manuskript snarast. Manus skickas till redaktionen för medlemstidningen.

 

 

Share