Medlemstidningen nr 94, november 2016

Nu har nummer 94 av medlemstidningen kommit hem till dig som är medlem.

tidning-lf-94-2016Innehåll:
Fattigvården i Nederluleå sidan 2-3
1642 års tiggareordning, sidan 4
Fattigvården i Norrbotten 1881-1885, sidan 4
Fattigauktioner förbjuds sidan 4
Den besvärliga borgargälden sidan 5
Konstantin Hansén en verksam man, sidan 6
Ond bråd död sidan 8-10
Forskarföreningen bildas 1989 sidan 10
En visa om tvänne drunknade män sidan 11
Svar på tal sidan 11
Paul Petter Waldenströms minnesanteckningar Del I sidan 12-13

Om yttrandefriheten sidan 14
Svensk kungs oäkta son… sidan 15
Luleå lasarett rivs sidan 15

Nästa nummer av tidningen utkommer, vecka 8/2017. Sänd dina manuskript snarast. Manus skickas till redaktionen för medlemstidningen.

Share