Styrelse och valberedning

Styrelse

Ordförande
Eilert Apelqvist, Telefon: 070-533 26 74, E-post: eilert.apelqvist @ gmail.com

Vice ordförande
Thore Gählman, Telefon 070-203 97 09, E-post: thore.gahlman @ Telia.com

Kassör
Gunnel Jägare Sandin, Telefon 0920-26 78 19, E-post: gunnel.jagare @ gmail.com

Sekreterare
Carin Vallgren, Telefon 0920-22 86 13, E-post: carin.vallgren @ ssab.com

Övriga ledmöter
Staffan Sandberg, Telefon 0920-194 40, 070-543 77 73,
E-post: staffan.sandberg @ telia.com

Sture Karlsson, Telefon 076-766 30 39,
E-post: str.karlsson @ gmail.com

Curt Björklund, Telefon 073-055 61 52,
E-post: curt.bjorklund @ telia.com

Suppleanter
Barbro Jakobsson, Telefon 0920-640 91, 070-288 91 81, E-post: barbro.jakobsson@telia.com

Kjell Mäki, Telefon 073-040 31 64, E-post: kjell.maki09 @ bredband.net

Notera! Använd inga mellanslag i e-postadressen!

Valberedning

Gerd Olovsson, telefon 0920–25 44 64, gerd.olovsson @ telia.com

Eva-Lena Wirén Stubbs

Lillemor Ökvist

Notera! Använd inga mellanslag i e-postadressen!

Share

Kommentera