Släktforskare på Residenset onsdag 29 januari 2020

Detta vackra och gamla hus, residenset i Luleå besökte Lulebygdens Forskarförening i slutet av januari 2020.

Husföreståndaren Christoffer Tangerud tog emot oss och hälsade 30 damer och herrar välkomna.

Huset är byggt i timmer och träfasad och en viktig mötesplats i samarbete för länets utveckling. Huset är ett kulturminne som fortfarande bär drag från alla de epoker under 150 år som det varit i bruk.

Det finns möbler från 1500 talet och framåt. Christoffer Tangerud berättade om alla salonger under vår rundvandring och alla vackra föremål där många kommer från vårt område.

Huset används frekvent för olika sammankomster vilket kräver mycket planering.

Vi blev bjudna på kaffe och tårta i stora matsalen och alla var mycket tacksamma för att Christoffer gett oss möjligheten att få se detta vackra hus på insidan och höra om dess verksamhet!

Tack Christoffer!

Vid pennan: Carin Vallgren sekreterare i Lulebygdens Forskarförening

Share