Medlemsmöte 2022-04-12

Luleå från 1800talet och framåt

Luleå

Kirunasonen och biträdande universitetslektor LTU Curt Persson höll föreläsning om Luleås historia från 1820 och framåt på Lulebygdens Forskarförenings medlemsmöte den 12 april.

Ett 30-tal medlemmar deltog när Lulebygdens Forskarförening i Luleå hade medlemsmöte. Ordförande Thore Gählman hälsade alla medlemmar samt vår inbjudna gäst Curt Persson välkomna till mötet. Curt Persson föreläste om Luleås historia från 1820-taet och framåt. Den lilla staden går från att i huvudsak ha livnärt sig på handel, hantverk och skeppsvarvsindustri till att bli en industristad.

Luleå blev residensstad våren 1856 och första landshövding i residenset blev Anders Emanuel Ros. Residenshäktet Vita Duvan öppnades samma år. Under 1870-talet anläggs fler sågverk och på 1880-talet iordningsställdes kajen på Svartön för att kunna ta emot fartyg med material till järnvägsbygget, som pågår mellan Svartön i Luleå och Malmberget, för malmtransporter. Hamnarna ansågs viktiga.

 

Den stora stadsbranden 1887 ödelägger större delen av centrum och Luleå genomgick en stadsförvandling. Man satsade nu på att bygga polisstation, brandstation sjukhus, elverk, skolor och bostäder. Även Stadshotellet byggdes.

Kvinnors ställning kom också fram. En av dem var Anna Gustavsson, en framstående kvinna som 1892 fick anställning som länsmejerska hos hushållningssällskapet. Hon kom att starta mejerier på flera ställen i länet.

Mycket planering pågick under 1930-talet, vilket ledde till att NJA etablerades 1940 och blev 1950-talets största industri i Luleå. Gäddviksbron blev klar 1941 och Bergnäsbrom 1954. Under 1950-talet etablerades även Shopping Pontusbadet postkontoret och stadshuset. Historien går vidare och 2021 firade Luleå 400-årsjubileum.

Ordförande Thore Gählman tackar Curt för en intressant tillbakablick på Luleås utveckling.

För den som vill fördjupa sig i Luleås historia finns speciellt framtagna böcker att köpa som beskriver Luleås 400-åriga historia. Dessa finns att köpa på Kulturens hus, Norrbottens museum och Visitor center i Gammelstads kyrkby.

Share