Kategoriarkiv: Medlems/Årsmöten

Årsmötet 2020 och Kvarteret Sparven 1880 i Luleå stad

Lulebygdens forskarförening har hållit sitt årsmöte den 15 mars.

Årsmötet inleddes med att mötet valde en ny styrelse. Mötesordförande var Thore Gählman. Tre nya ledamöter valdes in, ledamot Lennart Johansson och suppleanter och Nils-Levi Johansson och Gunnar Johansson. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsearbetet!

Kvar från den gamla styrelsen är ordförande Thore Gählman, vice ordförande Asta Palmgren, sekreterare Carin Vallgren, kassör Eilert Apelqvist, ledamöter Sture Karlsson och Anita Andersson.

Under året har vår utbildningsledare Sture Karlsson ansvarat för tre utbildningstillfällen i grundkurs släktforskning tillsammans med tre kursledare som är styrelsemedlemmar. Vi har under året lyssnat på Carl Pedersen om ”Malmuddens tillkomst”. Vi har nu moderniserat föreningens stadgar. Föreningen har 345 medlemmar .

Avgående styrelsemedlemmar Kjell Mäki, Barbro Jakobsson och Staffan Sandberg avtackades med blomstercheckar samt vår engagerade föreläsare Lars Elenius som efter kaffet berättade om kvarteret Sparven i Luleå stad år 1880.
För 6-7 år sedan fick Lars information av styrelsemedlemmar i Lulebygdens Forskarförening om vem som bodde i kvarteret. Det finns idag en modell i skala 1:150 och namnen på boende i kvarteret i Rödlundska huset.

Kvarteret klarade sig i stadsbranden för vinden hade en annan vindriktning.
År 1940 revs allt utom två hus i kvarteret Sparven och Rödlundska huset och Bergströmska gården är fortfarande kvar. Tre ryska timmermän byggde Bergströmska gården 1826-1832 åt handelsman Nils Erik Bergström.

Alla husen var röda förutom Bergströmska gården och det gula huset på tomt 396 som ägdes av högre tjänsteman kanslisten Karl Zakarias Anton Dahl.

Besök gärna Rödslundska huset och se modellen och kvarteret Sparven år 1880.

Vid pennan: Carin Vallgren, sekreterare.

Share

Släktforskare på Residenset onsdag 29 januari 2020

Detta vackra och gamla hus, residenset i Luleå besökte Lulebygdens Forskarförening i slutet av januari 2020.

Husföreståndaren Christoffer Tangerud tog emot oss och hälsade 30 damer och herrar välkomna.

Huset är byggt i timmer och träfasad och en viktig mötesplats i samarbete för länets utveckling. Huset är ett kulturminne som fortfarande bär drag från alla de epoker under 150 år som det varit i bruk.

Det finns möbler från 1500 talet och framåt. Christoffer Tangerud berättade om alla salonger under vår rundvandring och alla vackra föremål där många kommer från vårt område.

Huset används frekvent för olika sammankomster vilket kräver mycket planering.

Vi blev bjudna på kaffe och tårta i stora matsalen och alla var mycket tacksamma för att Christoffer gett oss möjligheten att få se detta vackra hus på insidan och höra om dess verksamhet!

Tack Christoffer!

Vid pennan: Carin Vallgren sekreterare i Lulebygdens Forskarförening

Share

Medlemsträff onsdag 29 januari 2020

Välkommen till ett Medlemsträff på Residenset i Luleå.

Vi besöker Landshövdingens Residens onsdag 29 januari 2020 kl. 14.00-16.00. Anmäl dig snarast till info@lulebygden.se, 30 deltagare och först till kvarn. OBS! FULLBOKAT! Tyvärr finns det inte plats för fler medlemmar denna gång.

Christoffer Tangerud tar hand om oss och om det går kommer vi att få träffa Landshövdingen.

Adress: Residensgatan 21

Styrelsen.

Share