Måttsund

Måttsundsboken

Måttsund
byn mellan bergen – vid havet

gårdarna och dess människor
under fyrahundra år.

Sammanställt av Ingrid Vikström
Medlem hos Lulebygdens forskarförening.

Denna bok är ingen traditionell byabok. Sådana behandlar ofta mer ingående en bys historia, jordbruk, handel och näringsliv, skolor, förenings- och nöjesliv, kommunikationer m.m. Detta har här fått mycket liten plats. Boken kan hellre betraktas som en släktkrönika och berättare om de människor som bott i Måttsund och de gårdar och platser de bott på fram till omkring 1950.

För information om priser, se försäljningssidan.

Share