Uppdatera mina kontaktuppgifter

Detta formulär kan du använda för att meddela oss dina eller ändra dina kontaktuppgifter.

Vi saknar e-postadress till många av våra medlemmar, om du inte har fått information direkt från styrelsen via e-post på senare tid så kan du vara en av dem som vi saknar adressen till.

För- och efternamn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Födelsedag, år-månad-dag (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Medlemsnummer (Gäller befintlig medlem. Finns på medlemstidningens adressetikett)

FAMILJEMEDLEM, anges när familjemedlemsskap har betalts

För- och efternamn för familjemedlem

Födelsedag för familjemedlem, år-månad-dag

E-postadress till familjemedlem

Telefon till familjemedlem

Jag/vi är ny medlem i Lulebygdens forskarförening och vill komplettera med mina/våra uppgifter

Jag/vi är medlem och vill ändra mina/våra uppgifter

Jag/vi önskar att information om mitt/vårt medlemssksap (namn och hemort) publiceras i medlemstidningen.

Share