Medlems/Årsmöten

Årsmöte 2024

Lulebygdens Forskarförening har valt ny styrelse

Lulebygdens Forskarförening höll sitt årsmöte i IOGT-lokalen/Köpmantorget den 19 mars. Lokalen var fylld av 31 förväntansfulla medlemmar.

 Parentation hölls för avlidna medlemmar och därefter genomfördes årsmötet.

 Till ordförande för årsmötet valdes Staffan Bengtsson.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Efter genomförda val ser styrelsen ut så här: Ordförande Thore Gählman, vice ordförande Asta Palmgren, kassör Eilert Apelqvist, sekreterare Carin Vallgren. Ledamöter är Nils-Levi Johansson, Lennart Johansson och Christer Öberg. Styrelsesuppleanter är Kjell Mäki och Kent-Åke Lundbring. Till revisorer valdes Aina Karlsson och Gudrun Hansson. Revisorssuppleant är Lillemor Öqvist. Till valberedning valdes Mauritz Fors och Grethel Enbom.

 Eva-Lena Wirén och Kerstin Nilsson Ekman mottog stipendium från Julius Sundströms minnesfond.

Den omvalde ordföranden Thore Gählman tackade för förtroendet och berättade att nu ska vi lyssna till Rolf Olsson ska berätta om ”Kyrkstäder i Norden”.

Som avslutning bjöd föreningen på fika.

Share