Medlemsskap

Som medlem i Lulebygdens forskarförening får du tillgång till allt forskningsmaterial i lokalen och medlemstidningen. Du är även välkommen att delta i föreningens aktiviteter.

Medlemsavgift:
Vuxen: 200 kr/år
Ungdom t.o.m. 25 år: 50 kr/år
Familj (samma hushåll): 220 kr/år

Medlemsavgiften betalas till:
Plusgiro: 36 64 01– 8

Vid inbetalning uppge alltid namn, adress, födelsedag, telefon, gärna mobil och e-post (inkl.namn mm på familjemedlemmar som omfattas av familjeavgiften).

Vid internetbetalning, ber vi dig att komplettera dina uppgifter genom att skicka dem med e-post till kassören . eller genom att fylla i formuläret ”Uppdatera mina kontaktuppgifter

Kom ihåg att meddela adressändring!

Ny medlem är välkommen när som helst under året. För ny medlem, som inbetalt medlemsavgift efter september månad innevarande år gäller erlagd medlemsavgift t.o.m. december månad nästkommande år.

Vid förlängning av medlemsskap är sista betalningsdag 31 januari

Om betalning inte är oss tillhanda senast 31 mars avslutas ditt medlemsskap. Medlem som har kvitterat ut nyckel måste i samband med att medlemskapet avslutas snarast återlämna denna. Medlem som förlorat nyckel faktureras med kostnaden för tillverkning av ny nyckel, för närvarande 300 kronor.

Fortsätt stödja vår förening! Ditt bidrag behövs!

Share