Behandling av personuppgifter

För att Lulebygdens forskarförening ska kunna administrera ditt medlemskap och göra det möjligt för dig att få tillgång till medlemstidning, information om medlemsaktiviteter samt för att kalla dig till medlemsmöten och årsstämma, begär vi av dig som medlem uppgifter om namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress. För att kunna särskilja medlemmar samt för att hantera nycklar/taggar till medlemmar begär vi även in dina födelseuppgifter. Vi behåller dina personuppgifter tills dess att medlemskapet i Lulebygdens forskarförening är avslutat. 

Avslut av medlemskap och återlämning av nyckel/tagg

Medlem kan välja att avsluta sitt medlemskap i samband med huvudförfallodatumet den 31 januari. Om du efter påminnelser inte har betalat in medlemsavgiften till 31 mars, avslutar vi ditt medlemsskap och kräver att du återlämnar nyckel/tagg. Efter avslutat medlemskap och efter att nyckel/tagg har återlämnats gallrar vi dina personuppgifter från vårt medlemsregister.

Köp av artiklar eller släktforskningskurs

För att kunna hantera beställning/köp av artiklar begär vi namn, leveransadress, telefonnummer och e-postadress av dig som kund. Vi behåller personuppgifterna tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) samt för en tid om maximalt 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. 

För att kunna ansöka om bidrag begär vi av kursdeltagare födelseuppgifter, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress. Vi behåller personuppgifterna för en tid om maximalt 24 månader i syfte att kunna erbjuda kursdeltagare medlemskap i Lulebygdens forskarförening. 

Medlemstidning

Som medlem kan du välja att få ditt medlemskap offentliggjort för andra medlemmar i medlemstidningen.

Gåvor till Julius Sundströms minnesfond

Vi välkomnar gåvor till Julius Sundströms minnesfond. En givare kan om gåvan överstiger 1000 kr välja att uppmärksammas med givarens namn eller den avlidnes namn på en plakett uppsatt på en tavla i föreningslokalen.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för de insamlade personuppgifterna är styrelsen för Lulebygdens forskarförening.

Dina rättigheter

Som medlem har du under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas och att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du vända dig till datainspektionen med klagomål på vår behandling av dina personuppgifter.

Share