Vägbeskrivning och bilparkering

Bilparkering
Det är begränsad möjlighet att parkera i bostadsområdet. Parkeringstillstånd krävs.

För parkeringsplatser hänvisas till Västra Varvsgatan.

Vägbeskrivning
vagbeskrivning

Vägbeskrivning för bilister: Från Luleå C: sväng vänster vid trafikljusen korsningen Residens-/Sandviksgatan (vid Bergnäsbron). Från Bergnäset: Sväng höger vid trafikljusen direkt efter bron. Kör mot vattnet, passera röd flervåningsfastighet på vänster sida om dig, sväng vänster vid dagis.

För parkeringsplatser hänvisas till Västra Varvsgatan.

Promenerande: Gångtunnel intill Statoil Stationsgatan, ta vänster mot gångvägen före ”gröna huset” (f.d. Sociala), följ strandpromenaden, 3:e röda huset från centrum.

Busshållplatser: Intill dagis (Närlinjen) och vid Bergnäsbron.

Share