Om oss

Lulebygdens Forskarförening är en ideell förening som bildades 1989. Vi verkar för att höja intresset för släkt- och bygdeforskning i framförallt Lulebygden, men även i övriga Sverige. Detta gör vi bl. a. genom att regelbundet genomföra nybörjarkurser i släktforskning. Vårt material utökas också hela tiden. Utöver mikrokort och filmer finns renskrifter, böcker, läsapparater och datorer fyllda med sökbara databaser. Det är förstås möjligt att hos oss forska i andra landsdelar genom de datorer med SVAR och Arkiv Digital som finns tillgängliga. Lokalen har ingen fast bemanning, men medlemmar med nyckel som vistas i lokalen hjälps åt att hålla lokalen tillgänglig.

Vi hjälps åt
Vi är tacksamma för all hjälp och stöd vi kan få av Er medlemmar, exempelvis med städning i lokalen, när och där det behövs, serveringshjälp vid träffar, etikettering av tidningen inför utskick, förslag till aktiviteter etc. – och förstås, öppet hållande av lokalen när Ni är där under vardagar!

Vi tar också tacksamt emot bidrag till vår bokhylla, gärna böcker med anknytning till Norrbotten.

Hör av er till föreningen med förslag eller erbjudande om tjänst som kan utföras av Dig nu eller senare, vid enstaka eller flera tillfällen. Ring, maila, posta eller lämna meddelande i den gröna brevlådan inne i lokalen när Du är där, så noterar vi och hör vi av oss till Dig när din insats behövs.

Vi får kulturbidrag från Luleå kommun.

Share

Lämna ett svar