Styrelse och valberedning

Styrelse

Ordförande
Thore Gählman, Telefon 070-203 97 09, E-post: thore.gahlman@telia.com

Vice ordförande
Asta Palmgren,Telefon 070-636 96 97 , E-post: asta.palmgren@gmail.com

Kassör
Eilert Apelqvist, Telefon: 070-533 26 74, E-post: eilert.apelqvist@gmail.com

Sekreterare
Carin Vallgren, Telefon 070-359 89 16, E-post: carinkrakan@hotmail.com

Övriga ledmöter
Lennart Johansson, Telefon: 070-512 95 42, E-post: lennartjohans@hotmail.com

Nils-Levi Johansson, Telefon 070-659 03 00, E-post: nils-levi@live.se

Christer Öberg, Telefon 070-339 36 06, E-post: c_oberg@outlook.com

Suppleanter

Kjell Mäki, Telefon 073-040 31 64

Kent Åke Lundebring Telefon 070-262 81 04, E-post: lundebring@bredband.net

Valberedning

Mauritz Fors, Telefon 070-3368012, E-post: mauritzfors@gmail.com 

Grethel Enbom Telefon 070-6409444

Share

Lämna ett svar