Medlemstidning

Som medlem i Lulebygdens forskarförening får du vår medlemstidning fyra gånger per år hem i din brevlåda.

Manus
Manus till tidningen skickas till redaktionen för medlemstidningen.

Manuskripten bör, i möjligaste mån, lämnas i digital form, i ett word dokument.

Annonspriser
1:– kr/spaltmillimeter.

Medlemmar får kostnadsfritt marknadsföra sina alster i tidningen.
Detta är begränsat till 50 mm/1 sp resp. 25 mm/2 sp.
Detta under förutsättning att ett exemplar av alstret lämnas till föreningen.

 

Share