Altappen

altappenLulebygdens forskarförening har tagit fram en CD-skiva som redovisar individer och familjer som fanns på Altappen under industriepoken 1871 till 1908. Dokumentationen är gjord i en sökbar Excel-databas. Med CD-skivan följer ett häfte som innehåller en utförlig historik över Altappen.

Under 1870-talets första år anlades ett sågverk på några små skär, bl.a. Altappen, ca en mil utanför Luleå. Några år senare tillkom ett valsverk. Altappen var under en kort tid en av Norrbottens största industrier. I anslutning till industrin uppförde också ett litet samhälle med arbetarbostäder, handelsbod, skola mm. Sommaren 1908 uppstod emellertid en omfattande brand som ödelade huvuddelen av samhället. Trots att sågen klarade sig från branden lades verksamheten ner efter branden.

Gunnar Johansson, medlem i Lulebygdens Forskarförening, har efter en omfattande forskning dokumenterat de personer som arbetade på Altappen under industriepoken. Dokumentationen omfattar även familjemedlemmar. Totalt rör det sig om ca 2 100 individer. En stor andel av arbetarna kom naturligtvis från närområdet men förvånansvärt nog är Umeå den kommun som bidragit med de flesta inflyttarna. Många kom också från andra orter i Västerbotten. Driften av valsverket förutsatte även specialister vilket medförde att sådana rekryterades från i stort sett hela Sverige. Efter branden skingrades arbetarna. Många utvandrade till Amerika. CD-skivan redovisar också vart människorna flyttade efter nedläggningen. En förteckning över antal familjer från respektive ort finns på föreningens hemsida.

Med CD-skivan följer ett häfte med en utförlig historik över industriepoken Altappen. Häftet innehåller även ett antal bilder från Altappen samt en karta över industriområdet och samhället.

Många av de arbetare som var verksamma på Altappen hade tidigare arbetat vid andra bruk och hade flyttat runt i landet. De kan därför vara svåra att följa i kyrkböckerna. Den här dokumentationen erbjuder en möjlighet att hitta dessa individer och därmed kanske fylla luckor i din släktforskning.

För information om priser, se försäljningssidan.

Share