Försäljning

Material till försäljning

Altappen CD-skiva med häfte, 250 kr. Inkl. postförsändelse och expeditionsavgift.

Sunderbyn åren 1539-1721, häfte 200 kr. Inkl. postförsändelse och expeditionsavgift.

Vid beställning gäller

Beställning sker via föreningens E-post eller brevledes till föreningens postadress. Vi har även en brevlåda i lokalen som kan utnyttjas.

Vi använder oss av förskottsbetalning till Lulebygdens Forskarförening Plusgirokonto 36 64 01-8

Ange Namn, Adress och postadress samt din E-postadress vid beställning.

Share