Sunderbyn åren 1539-1721

Föreningen har av Anders Sandström, som ju är medlem i föreningen, fått motta en mycket intressant utredning om Sunderbyn åren 1539-1721. Utredningen är på 67 sidor samlade i en omslagsmapp med genomskinlig framsida och ett försättsblad med en vacker illustration. Utredningen inleds med en genomgång av den allmänna utvecklingen i landet med fokus på Västerbotten/Norrbotten och Sunderbyn. Därefter följer en genomgång av olika typer av källskrifter som finns att tillgå för tiden före den allmänna kyrkobokföringen. Genomgången exemplifieras med utdrag för Sunderbyn. De avslutande sidorna upptas av en redovisning av ägarna till 30 gårdar/fastigheter som fanns i Sunderbyn under den aktuella tiden.

Överskottet går enligt önskemål från författaren till Julius Sundströms Minnesfond.

För information om priser, se försäljningssidan.

 

Share