Medlemsskap

Som medlem i Lulebygdens forskarförening får du tillgång till allt forskningsmaterial i lokalen och medlemstidningen. Du är även välkommen att delta i föreningens aktiviteter.

Medlemsavgift:
Vuxen: 180 kr/år
Ungdom t.o.m. 25 år: 50 kr/år
Familj (samma hushåll): 220 kr/år

Medlemsavgiften betalas till:
Plusgiro: 36 64 01– 8

Vid inbetalning uppge alltid namn, adress, födelsedag, telefon, gärna mobil och e-post (inkl.namn mm på familjemedlemmar som omfattas av familjeavgiften).

Vid Internetbetalning: komplettera dina uppgifter genom att skicka dem med e-post till kassören.

Kom ihåg att meddela adressändring!

Vid förlängning av medlemskap måste inbetalning ske under perioden 1 januari och 31 mars. OBS! inbetalningen måste vara oss tillhanda senast 31 mars.

Ny medlem är välkommen när som helst under året.

Stödmedlemmar välkomnas! Om du själv inte forskar men vill stödja föreningens verksamhet är du varmt välkommen som stödmedlem som du blir genom att betala in 50:- – obegränsat. Vid inbetalning 180:- eller mer får du medlemstidningen hemskickad. Skriv ”stöd” på talongen, samt uppge namn, adress, telefonnummer etc.

Share