ÅRSMÖTET mars 2017

Årsmötet den 12 mars 2017 genomfördes i Vuxenskolans lokaler i Södra hamn inför ett drygt 35-tal närvarande medlemmar.

IMG_1859Till ordförande för mötet valdes Per Wänkkö och till sekreterare valdes Carin Vallgren.

Val av styrelse:
Eilert Apelqvist omvaldes som ordförande. Gunnel Jägare Sandin, som kassör, samt Curt Björklund, Ledamot, omvaldes.
Nils-Gustav Ökvist avgick som ledamöter i Valberedningen och avtackades med blommor.
Gerd Olovsson omvaldes som sammankallande i Valberedningen, Eva-Lena Wirén Stubbs omvaldes och till nya ledamöter valdes Lillemor Ökvist.

IMG_1861

Vid årsmötet gästades vi av forskaren i historia vid Luleå Tekniska Universitet Curt Persson, som höll ett inspirerande och uppskattat föredrag om Kirunas store son Hjalmar Lundbohm. Curt har skrivit en doktorsavhandling om Hjalmar Lundbohm och har även skrivit boken ”På disponenternas tid”, utgiven av Tornedalica. Tyvärr är boken slutsåld efter 2a utgåvan. Curt är Kirunabo och kom till Luleå år 2003 och arbetade under några år som landsantikvarie. Må vara att Curt har studenter som somnar i bänkraderna, men vi släktforskare höll oss vakna till sista strofen.

 

—————————————————————————————————————————————–

H Lundbohm Bild

Läs sammanfattningen av Carin Vallgren här nedan under länken.

 

 

 

 

Share