MEDLEMSAVGIFT TILL FORSKARFÖRENINGEN

Vi har gått in i ett nytt verksamhetsår och det är tid för medlemsavgiften för 2023.

Vi hoppas att Ni vill fortsätta vara medlem i föreningen.

Styrelsen planerar för att vi under det kommande året ska kunna erbjuda Er medlemmar ytterligare verksamhet.

Ambitionen är också att vi kan fortsätta att komma ut med vår medlemstidning och att kunna göra den ännu bättre.

Vår lokal står också till förfogande på samma sätt som tidigare.             

Genom att använda lokalen och dess datorer och program så kan ni spara en del pengar.

Medlemsavgiften är fortfarande för vuxen 200 kr, familj 220 kr och ungdom 50 kr.

Avgiften betalar Ni in på plusgiro kontonummer 36 64 01-8.

Välkommen som medlem 2023!

Lulebygdens Forskarförening

Eilert Apelqvist

kassör

Share