Årsmötet mars 2019

Lulebygdens forskarförening i Luleå har hållit sitt årsmöte den 17 mars 2019.

Årsmötet inleddes med att mötet valde en ny styrelse. Mötesordförande var Eilert Apelqvist. Fyra nya ledamöter valdes in, Thore Gählman ordförande, Asta Palmgren vice ordförande, Eilert Apelqvist kassör och Anita Andersson ledamot. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsearbetet!

Kvar från den gamla styrelsen är sekreterare Carin Vallgren, ledamöter Staffan Sandberg och Sture Karlsson, suppleanter Kjell Mäki och Barbro Jakobsson.

Den avgående ledamoten Curt Björklund och kassören Gunnel Jägare Sandin avtackades med blomstercheckar.

Under året har vår utbildningsledare Sture Karlsson ansvarat för tre utbildningstillfällen i grundkurs släktforskning tillsammans med tre kursledare som är styrelsemedlemmar. Tillsammans med Curt Björklund har medlemmar ”vandrat runt domkyrkan” och fått veta hur husen byggts upp. Vi passar på att modernisera föreningens stadgar. Föreningen har 343 medlemmar .

Mötet avslutades med ett föredrag av Curt Björkund som berättade om GAMLA LULEÅ. Många var de hus som byggdes och som rivits eller brunnit ner. Stadsbranden 1887 förändrade stadsbilden. Mindre bränder var Norrskensflamman 1931, Centralhotellet 1936, Konsum 1941 och Stadshotellet 1959. Gamla hus finns kvar på Stationsgatan 38, Tornhuset och Bergströmska gården.

Källarmästare Öhman byggde Stationsgatan 38 och det huset står kvar än idag. Det
speciella med det detta hus är konstruktionen av takkuporna.
Tornhuset är kvar och här finns stadens enda bevarade kupol.
Bergströmska gården känner vi till och Elina Beckers byggde Flickskolan.

 

Text: Carin Vallgren
Bilder: Jerry Grahn

Share