Coronaviruset

På grund av rådande läge angående ”Coronaviruset” så är lokalen OBEMANNAD från och med 2020-03-17 och tills vidare.

Detta hindrar inte dom som vill forska och som har nyckel till lokalen att bedriva forskning där.

Styrelsen.

Share