Årsmötet 2020 och Kvarteret Sparven 1880 i Luleå stad

Lulebygdens forskarförening har hållit sitt årsmöte den 15 mars.

Årsmötet inleddes med att mötet valde en ny styrelse. Mötesordförande var Thore Gählman. Tre nya ledamöter valdes in, ledamot Lennart Johansson och suppleanter och Nils-Levi Johansson och Gunnar Johansson. Vi hälsar dem varmt välkomna till styrelsearbetet!

Kvar från den gamla styrelsen är ordförande Thore Gählman, vice ordförande Asta Palmgren, sekreterare Carin Vallgren, kassör Eilert Apelqvist, ledamöter Sture Karlsson och Anita Andersson.

Under året har vår utbildningsledare Sture Karlsson ansvarat för tre utbildningstillfällen i grundkurs släktforskning tillsammans med tre kursledare som är styrelsemedlemmar. Vi har under året lyssnat på Carl Pedersen om ”Malmuddens tillkomst”. Vi har nu moderniserat föreningens stadgar. Föreningen har 345 medlemmar .

Avgående styrelsemedlemmar Kjell Mäki, Barbro Jakobsson och Staffan Sandberg avtackades med blomstercheckar samt vår engagerade föreläsare Lars Elenius som efter kaffet berättade om kvarteret Sparven i Luleå stad år 1880.
För 6-7 år sedan fick Lars information av styrelsemedlemmar i Lulebygdens Forskarförening om vem som bodde i kvarteret. Det finns idag en modell i skala 1:150 och namnen på boende i kvarteret i Rödlundska huset.

Kvarteret klarade sig i stadsbranden för vinden hade en annan vindriktning.
År 1940 revs allt utom två hus i kvarteret Sparven och Rödlundska huset och Bergströmska gården är fortfarande kvar. Tre ryska timmermän byggde Bergströmska gården 1826-1832 åt handelsman Nils Erik Bergström.

Alla husen var röda förutom Bergströmska gården och det gula huset på tomt 396 som ägdes av högre tjänsteman kanslisten Karl Zakarias Anton Dahl.

Besök gärna Rödslundska huset och se modellen och kvarteret Sparven år 1880.

Vid pennan: Carin Vallgren, sekreterare.

Share