Årsmöte 2022

Skönsång på ”forskarnas” årsmöte

Lulebygdens forskarförening i Luleå höll sitt årsmöte i PRO Malmgården den 27 mars. 14 medlemmar deltog.

Efter parentation av ordförande Thore Gählman valdes Staffan Bengtsson till mötesordförande och Carin Vallgren som mötessekreterare. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

 

Efter genomförda val ser styrelsen ut så här: Ordförande Thore Gählman, vice ordförande Asta Palmgren, kassör Eilert Apelqvist, sekreterare Carin Vallgren, ledamöter Nils-Levi Johansson, Lennart Johansson och Christer Öberg. Ersättare Gunnar Johansson och Kjell Mäki. Valberedningsuppdraget är vakant.

Revisorer är Aina Karlsson och Gudrun Hansson med Lillemor Öqvist som ersättare.

Avgående valberedaren Anita Andersson, mötesordförande Staffan Bengtsson och Irene Perdahl avtackas med en gåva för sina arbetsinsatser.

Som avslutning bjöd föreningen på fika och skönsång av Luleå Barbershop Singers under ledning av Irene Perdahl.

Ordförande Thore Gählman informerade om vad som hänt under 2022. En grundkurs i släktforskning pågår med 8 deltagare under 10 veckor. Samtliga cirkelledare har deltagit i Vuxenskolans cirkelledareutbildning. Föreningens 10 datorer har fått nya SSD-diskar och är snabba att arbeta med. Föreningen har 343 medlemmar.

Årsmöte 2022
Lule Barbershop Singers
Share