FÖRENINGSAKTUELLT

Lulebygdens Forskarförening har valt ny styrelse

Lulebygdens Forskarförening höll sitt årsmöte i IOGT-lokalen/Köpmantorget den 19 mars. Lokalen var fylld av drygt 30 förväntansfulla medlemmar.

 

Parentation hölls för avlidna medlemmar, därefter berättade Christer Öberg om två familjer som upplevde ”Nödåren 1860”.

 

Till ordförande för årsmötet valdes Staffan Bengtsson.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Efter genomförda val ser styrelsen ut så här: Ordförande Thore Gählman, Vice ordförande Asta Palmgren, kassör Eilert Apelqvist, sekreterare Carin Vallgren. Ledamöter är Nils-Levi Johansson, Lennart Johansson och Christer Öberg. Styrelsesuppleanter är Kjell Mäki och Kent-Åke Lundbring. Till revisorer valdes Aina Karlsson och Gudrun Hansson. Revisorssuppleant är Lillemor Öqvist. Mauritz Fors är föreningens valberedning.

 

Avgående ledamot Gunnar Johansson avtackades för mångårigt arbete.

Carin Vallgren mottog stipendium från Julius Sundströms minnesfond.

Den omvalde ordföranden Thore Gählman tacka för förtroendet och avslutade årsmötet.

Som avslutning bjöd föreningen på fika.

Share