DNA kurs till hösten

OBS! Kursen är fulltecknad.

Till hösten startar vi en kvällskurs i DNA-forskning i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Kursen innehåller både teori och praktisk forskning i FTDNA och MyHeritage genom att lära sig att använda deras verktyg och DNA Painter. Nödvändiga förkunskaper är datorvana och kunskap om traditionell släktforskning. Kursstart blir den 13 September. Läs mer under fliken kurser DNA.

Vid kursstart behövs färdigt testsvar hos någon av bolagen eller Ancestry (det går oftast att överföra resultat mellan bolagen). Om du inte tagit prov ännu, behöver testet tas 1–2 månader innan kursstart. Det billigaste alternativet att ta det hos FTDNA och därefter överföra även till MyHeritage. Föreningen tillhandahåller kit så att det går snabbare.

Share