DNA kurs till hösten

Till hösten startar vi en kvällskurs i DNA-forskning i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Kursen innehåller både teori och praktisk forskning i FTDNA och MyHeritage genom att lära sig att använda deras verktyg och DNA Painter. Nödvändiga förkunskaper är datorvana och kunskap om traditionell släktforskning. Vi återkommer med närmare information på hemsidan och Facebook.

Vid kursstart behövs färdigt testsvar hos någon av bolagen eller Ancestry (det går oftast att överföra resultat mellan bolagen). Om du inte tagit prov ännu, behöver testet tas 1–2 månader innan kursstart. Det billigaste alternativet att ta det hos FTDNA och därefter överföra även till MyHeritage. Föreningen tillhandahåller kit så att det går snabbare.

Share