Författararkiv: Lulebygdens Forskarförening

FÖRENINGSAKTUELLT

Lulebygdens Forskarförening har valt ny styrelse

Lulebygdens Forskarförening höll sitt årsmöte i IOGT-lokalen/Köpmantorget den 19 mars. Lokalen var fylld av drygt 30 förväntansfulla medlemmar.

 

Parentation hölls för avlidna medlemmar, därefter berättade Christer Öberg om två familjer som upplevde ”Nödåren 1860”.

 

Till ordförande för årsmötet valdes Staffan Bengtsson.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Efter genomförda val ser styrelsen ut så här: Ordförande Thore Gählman, Vice ordförande Asta Palmgren, kassör Eilert Apelqvist, sekreterare Carin Vallgren. Ledamöter är Nils-Levi Johansson, Lennart Johansson och Christer Öberg. Styrelsesuppleanter är Kjell Mäki och Kent-Åke Lundbring. Till revisorer valdes Aina Karlsson och Gudrun Hansson. Revisorssuppleant är Lillemor Öqvist. Mauritz Fors är föreningens valberedning.

 

Avgående ledamot Gunnar Johansson avtackades för mångårigt arbete.

Carin Vallgren mottog stipendium från Julius Sundströms minnesfond.

Den omvalde ordföranden Thore Gählman tacka för förtroendet och avslutade årsmötet.

Som avslutning bjöd föreningen på fika.

Share

FORSKARKVÄLL MED ÖPPET HUS UNDER VÅREN

När:          2/2   16/2   2/3   16/3   30/3  

Klockan:   18 – 20

Var:          Vår fina lokal på Residensgatan 6 E

Start för Forskarkvällar i vår lokal.

Kursledare finns för att hjälpa Er eller bara prata forskning.

Ring på klockan till höger om porten (vid fönstret) så kommer någon och öppnar.

Ta gärna med en gäst.

Vi träffas och bjuder på kaffe/te och fika.

Den 2 februari samlades 15 personer och vi hade riktigt trevligt!

När vi ses den 16 februari kan vi berätta att vi planerar att starta en DNA-cirkel för styrelsen i Lulebygdens forskarförening i vår. Målet med aktiviteten är att till hösten kunna erbjuda våra medlemmar gemenskap när vi läser boken Från DNA-TEST till SLÄKTTRÄD skriven av Peter Sjölund.

Om det finns intresse så kommer vi att ha forskarkvällar även under hösten.

Välkomna!

Share

MEDLEMSAVGIFT TILL FORSKARFÖRENINGEN

Vi har gått in i ett nytt verksamhetsår och det är tid för medlemsavgiften för 2023.

Vi hoppas att Ni vill fortsätta vara medlem i föreningen.

Styrelsen planerar för att vi under det kommande året ska kunna erbjuda Er medlemmar ytterligare verksamhet.

Ambitionen är också att vi kan fortsätta att komma ut med vår medlemstidning och att kunna göra den ännu bättre.

Vår lokal står också till förfogande på samma sätt som tidigare.             

Genom att använda lokalen och dess datorer och program så kan ni spara en del pengar.

Medlemsavgiften är fortfarande för vuxen 200 kr, familj 220 kr och ungdom 50 kr.

Avgiften betalar Ni in på plusgiro kontonummer 36 64 01-8.

Välkommen som medlem 2023!

Lulebygdens Forskarförening

Eilert Apelqvist

kassör

Share